Flash Game VaultPlay Fun Games For Free

Kuizi Gjuha gjermane - Pjesa e parëKuizi Gjuha gjermane - Pjesa e parë

  Like this Game

136 plays1 thumbs down7 thumbs up


Share Game:


Name:
Kuizi Gjuha gjermane - Pjesa e parë

Added:
3 years ago on July 31, 2015

Description:

Ky është një kuiz nga gjuha gjermane, Kuizi përmban 10 pyetje. Secila pyetje ka 4 opcione, vetëm njëri opcion është i saktë. Kjo është pjesa e parë e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja në gjuhën gjermane.


Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen në këtë kuiz.


Gjuha gjermane, Teste nga gjuha gjermane, Gjermanisht teste, Teste gjermanisht, Gjuha gjermane Teste, Alfabeti gjerman, Zanoret, Bashkëtinglloret, Umlautet, Gjuha gjermane online, Kuize shqip, Kuize nga gjuha gjermane, Mëso gjermanisht, Mësoni gjermanisht online, Meso gjermanisht, Gjuha gjermane online kuize, Sa zanore i ka alfabeti gjerman, Zanoret e umlautit, German language, German language tests, German test, German, German language tests, the German alphabet, vowels, Bashkëtinglloret, Umlautet, online German language, English quizzes, quizzes from German, Learn German, Learn German Online, Learn German, Language German online quizzes, the Sound has German alphabet, vowels of umlautit, Deutsch Sprache, Deutsch Sprachtests, Deutschtest, Deutsch, Sprachtests, die deutschen Alphabets, Vokale, Bashkëtinglloret, Umlautet, online deutschen Sprache, Englisch Quiz, Quiz aus Deutsch, Deutsch lernen, Deutsch lernen Online, Deutsch lernen, Sprache Deutsch Online-Tests, hat The Sound deutschen Alphabets, Vokale umlautit,

Instructions:

Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen në këtë kuiz.