Flash Game VaultPlay Fun Games For Free

Kuizi Kimi- Biologji - Provimi pranues në MjekësiKuizi Kimi- Biologji - Provimi pranues në Mjekësi

  Like this Game

1269 plays11 thumbs down54 thumbs up


Share Game:


Name:
Kuizi Kimi- Biologji - Provimi pranues në Mjekësi

Added:
1 year ago on May 14, 2017

Description:

Kuizi Kimi- Biologji – Provimi pranues në Mjekësi


Pyetje te ndryshme nga Biologjia dhe Kimia.


Provimi pranues ne mjekesi


Testi i provimit pranues në Mjekësi


Mjekësi – Pyetje për provim pranues


Mjeksi provime pranuese :pyetje

testet e provimit pranus ne mjeksi


Mjekesi e pergjithshme, Stomatologji, Farmaci, Infermieri, Mami, Fizioterapi


2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Instructions:

Mjekesi e pergjithshme, Stomatologji, Farmaci, Infermieri, Mami, Fizioterapi